Telefon   513 097 562

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim zakresie rodzina partycypuje w kosztach utrzymania osoby w domu opieki?

Decyzja o pobycie w domu opieki społeczne dotyczy całej rodzinny, nie tylko osoby, która fizycznie będzie tam przebywać. Choć nie jest to proste w przypadku osób starszych, samotnych, jest to jeden ze sposobów pozwalających na zapewnienie godnych warunków życia swoim bliskim. Nie chodzi tu tylko o zapewnienie potrzeb „bytowych" – danie schronienia, dbanie o względy higieniczne, wyżywienie czy dostęp do podstawowej opieki lekarskiej. W naszym domu dbamy także o zapewnienie naszym mieszkańcom właściwej rehabilitacji, zajęć terapeutycznych, które pozwalają zachować dobrą kondycję psychiczną i fizyczną seniorów. Często samych podopiecznych nurtuje kwestia finansowa? Jak bardzo pobyt seniora w dps-ie obciąży ich rodzinny budżet?

70% emerytury na pobyt seniora w domu opieki

Rozliczanie pobytu w domu pomocy społecznej uregulowane jest prawnie. Wielkość potrąceń z emerytury seniora, a także kto, w jakim wymiarze ma się „dołożyć” do koniecznej do zapłacenia kwoty, mówi ustawa o pomocy społecznej. Choć pobyt w dps-ie regulują gminy, nie znaczy to, że rodzina z założenia zwolniona jest z obowiązku alimentacyjnego nakładanego na krewnych mieszkańca DPS.

Pobyt seniora finansowany jest głównie z emerytury bądź renty podopiecznego, ale tylko do wysokości maksymalnie 70% przysługującego jej świadczenia. Nim resztę „dołoży” gmina organ administracyjny będzie starał się znaleźć krewnych, którzy są zobowiązani wziąć obowiązek alimentacyjny na siebie. Zgodnie z art. 61 wspomnianej ustawy po mieszkańcu następną w kolejności osobą, która powinna wnosić opłaty za przebywanie w DPS, jest małżonek lub zstępni (dzieci wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie). Gmina reguluje dopiero ostateczną różnicę, pozostającą do zapłaty biorąc pod uwagę kwoty, które płacą senior i jego rodzina.

dłoń na ramieniu

Jaką kwotę prawnie może regulować rodzina seniora?

Zgodnie z obowiązującym prawem, gdy osoba samotnie prowadzi gospodarstwo, a jej dochód przewyższa 300% kryterium dochodowego, to po wniesieniu opłaty za pobyt seniora w DPS nie może być niższa od wspomnianego progu. Gdy roszczenie dotyczy osób w rodzinie, ustalenia wyglądają podobnie, jednak w przeliczeniu na kwotę dochodu na osobę.